DANH MỤC

Cập nhật thông tin dự án

Ứng dụng công nghệ bê tông dự ứng lực tiền chế trong dự án HPL

Chi tiết

Chính thức ký Hợp đồng Tổng thầu Dự án HPL Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

Chi tiết

FBT Việt Nam chính thức được giao Tổng thầu EPC dự án HPL

Chi tiết

Cập nhật tiến độ dự án Protec - KCN Bá Thiện 2 - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

Chi tiết

Bản quyền © 2019 thuộc về FBT Vietnam JSC