DANH MỤC

Tỉnh Hải Dương luôn đồng hành cùng nhà đầu tư

Tỉnh Hải Dương luôn đồng hành cùng nhà đầu tư

Nhận thức được vai trò của phát triển công nghiệp, Hải Dương luôn coi hợp tác đầu tư là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phát triển KCN là hướng đi chiến lược để phát triển công nghiệp nói riêng và kinh tế - xã hội nói chung.

Những năm qua, các dự án đầu tư trong các KCN tỉnh Hải Dương đã có những đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh và trở thành một bộ phận cấu thành không thể thiếu trong cơ cấu nền kinh tế. Trong năm 2016, giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp có dự án đầu tư trong các KCN chiếm 68% giá trị xuất khẩu toàn tỉnh, giá trị nhập khẩu chiếm 53% giá trị nhập khẩu toàn tỉnh, chiếm 17% tổng thu ngân sách địa phương, mỗi năm tạo việc làm mới cho hàng chục ngàn lao động địa phương và vùng lân cận.

Bí thư Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu tại Hội nghị tổng kết tình hình xây dựng và phát triển các KCN tỉnh Hải Dương năm 2016

Nhiều doanh nghiệp đầu tư có hiệu quả trong KCN đã mở rộng sản xuất, kinh doanh; đặc biệt, có những doanh nghiệp đã triển khai đầu tư mở rộng ra các khu vực nông thôn, địa phận ngoài KCN như: Công ty TNHH Sumidenso, Công ty TNHH Hai Vina, Công ty Cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát,...

Hoạt động của các dự án trong KCN là một trong những yếu tố quan trọng giúp chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Các dự án, đặc biệt là các dự án có vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động tốt đã có tác dụng tạo sức kéo cho các doanh nghiệp trong nước phát triển, bước đầu tạo ra mạng lưới các doanh nghiệp phụ trợ; từng bước hình thành và phát triển quá trình chuyển giao công nghệ và góp phần đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cả về kỹ năng nghề, ý thức lao động công nghiệp, trình độ ngoại ngữ, tin học,...

Tỉnh Hải Dương luôn đánh giá cao sự đóng góp của các doanh nghiệp đầu tư trong các KCN, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tỉnh luôn xác định các doanh nghiệp, doanh nhân trong nước hay ngoài nước đều là đội quân chủ lực, là đội ngũ xung kích trên mặt trận đấu tranh chiến thắng sự tụt hậu trong công cuộc phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế thế giới của Hải Dương. 

Trong thời gian qua, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương đã có những diễn biến tích cực. Tuy nhiên, sự phát triển đó chưa tương xứng với tiềm năng, nguồn lực của tỉnh, công tác thu hút đầu tư chưa có những đột phá. Hơn nữa, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới hiện nay đang gặp nhiều khó khăn, để duy trì và cải thiện nhịp độ tăng trưởng bền vững, tỉnh Hải Dương xác định chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội là: phát triển các KCN tập trung, sản xuất công nghiệp làm nền tảng, động lực mà trước hết đẩy mạnh việc thu hút các dự án đầu tư (bao gồm cả dự án đầu tư mới và dự án mở rộng); quản lý, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư đã và đang đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Nhu cầu thu hút đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh là rất lớn và hết sức quan trọng, song tỉnh xác định sẽ kiên quyết không vì lợi ích kinh tế trước mắt mà đánh đổi môi trường cũng như cuộc sống của người dân. Với tư duy phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, tỉnh Hải Dương khuyến khích, ưu tiên các dự án có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, kiên quyết không tiếp nhận các dự án có nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và môi trường xung quanh.

Với mục tiêu coi thành công của nhà đầu tư là thành công của tỉnh, Hải Dương sẽ đồng hành cùng các nhà đầu tư, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư lập dự án sản xuất kinh doanh. Để thực hiện những mục tiêu đề ra, tỉnh Hải Dương đã xác định môt số nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện trong thời gian tới:

Một là, đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, thông thoáng; nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật cho các doanh nghiệp đảm bảo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp hiểu và thực hiện pháp luật.

Hai là, tập trung rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và các thủ tục hành chính để thu hồi, bãi bỏ hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền thu hồi, bãi bỏ các văn bản chồng chéo. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật một cách hệ thống, cụ thể, công bố công khai các thủ tục hành chính để các doanh nghiệp, nhà đầu tư thuận tiện trong việc thực hiện và giám sát thực hiện thủ tục hành chính. Đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm việc có trách nhiệm, chuyên nghiệp, giải quyết kịp thời các yêu cầu chính đáng của nhà đầu tư.

Ba là, dành mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bao gồm hạ tầng cả trong và ngoài các KCN. Đặc biệt chú trọng đầu tư phát triển hệ thống đường giao thông, các dịch vụ cấp điện, cấp và thoát nước, xử lý nước thải, bưu chính viễn thông, ngân hàng,… đảm bảo cả về số lượng và chất lượng.

Bốn là, tăng cường tiếp xúc, xây dựng các kênh liên lạc trực tuyến với lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương để các doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể nhanh chóng phản ánh và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Năm là, đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng trong các KCN một cách thiết thực, kịp thời biểu dương, khen thưởng các doanh nghiệp, cá nhân; kiên quyết xử lý các doanh nghiệp cố tình vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến môi trường hoạt động của các doanh nghiệp trong KCN.

(theo https://www.khucongnghiep.com.vn)

Bản quyền © 2019 thuộc về FBT Vietnam JSC