DANH MỤC

Nhà máy EVA - khu công nghiệp Vsip - Hải phòng

Nhà máy EVA - khu công nghiệp Vsip - Hải phòng

Nhà máy EVA - khu công nghiệp Vsip - Hải phòng

Nhà máy EVA - khu công nghiệp Vsip - Hải phòng

Chủ đầu tư: Công ty cơ khí chính xác EVA

Phạm vi công việc: Thiết kế và thi công hạng mục Mezzanine

 

 

Bản quyền © 2019 thuộc về FBT Vietnam JSC