DANH MỤC

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

1. TẦM NHÌN

Trở thành một nhà cung cấp dịch vụ đáng tin cậy hàng đầu cho các hoạt động ĐẦU TƯ và XÂY DỰNG với nhiều vai trò và hình thức khác nhau: Tổng thầu xây lắp, Tư vấn đầu tư, tư vấn thiết kế, …

2. SỨ MỆNH

Thông qua việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chất lượng, mang lại hiệu quả cho khách hàng. Khẳng định uy tín, vị thế và giá trị của doanh nghiệp

3. GIÁ TRỊ CỐT LÕI  

CHÍNH TRỰC là nguyên tắc cơ bản xuyên suốt

Đội ngũ nhân sự giàu NĂNG LỰC

Hệ thống quản lý CHUYÊN NGHIỆP

 

"NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM CỦA CHÚNG TÔI SẼ ĐƯA CHÚNG TA TỚI THÀNH CÔNG"

 

Download Hồ sơ năng lực

Bản quyền © 2019 thuộc về FBT Vietnam JSC